Lợi ích cho khách hàng đặc biệt

Lợi ích cho khách hàng đặc biệt 2017-12-05 11:28:38
  • Một đầu mối liên lạc trực tiếp

  • Giá ưu đãi hấp dẫn cho giải pháp hợp tác doanh nghiệp cũng như khách hàng đặc biệt.

  • Mạng lưới cung cấp dịch vụ toàn quốc

  • Dịch vụ hậu mãi chăm sóc xe một cách chuyên nghiệp với chất lượng cao

  • Lợi thế từ các chương trình xe đã qua sử dụng dành riêng cho việc phục hồi xe của khách hàng đặc biệt.

  • Dịch vụ toàn diện do các dối tác của chúng tôi cung cấp bao gồm giải pháp tài chính, thuê xe dài hạn, bảo hiểm xe hơi.

  • Lợi ích về hợp tác quốc tế toàn cầu qua Hợp Đồng Khung Quốc Tế.